INSCHRIJFFORMULIER NEDEREINDSE SPORTVERENIGING

 

 

NSV

 

Achternaam:.............................................

Voornaam:................................................

Adres:.......................................................

Postcode:..................................................

Woonplaats:..............................................

Telefoon:..................................................

Mobiel:06-................................................

E-mail:......................................................

Geboortedatum:........................................

Geslacht: m / v

Bondsnummer:..........................................(in geval van overschrijving van een andere vereniging)

Bank-/Gironummer:..................................

Naam bankrekeninghouder:......................

Ik heb de contributieregeling van de Nedereindse SV gelezen en ga hiermee akkoord.

 

 

 

HANDTEKENING:

 

 

 

Contributieregeling voor de Nedereindse Sportvereniging:

  • De lidmaatschapperiodes lopen van 1 januari t/m 30 juni en van 1juli t/m 31 december. Tussentijds lid worden is altijd mogelijk. De contributie zal naar evenredigheid worden berekend.

  • De contributieverplichting wordt minimal aangegaan voor een halfjaarlijkse periode.

  • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €3,50 voor nieuwe leden.

  • Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, één maand voor het verstrijken van de halfjaarlijkse periode van lidmaatschap, zoals eerder vermeld.

  • Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling zal de inning in handen worden gegeven van een incassobureau.

 

Contributiebedragen per half jaar:

 

Contributie 2010

Senioren (18+)

Jeugd (13 t/m 17)

Basiscontributie

52,00

46,00

Competitiebijdrage +lidmaatschap bond

24,69

18,00

Lidmaatschap bond

(zonder competitie)

6,58

6,58

 

ING-Bankrekeningnummer: van de Nedereindse Sportvereniging: 5283052

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijwilligerswerk

 

Wilt u als lid of ouder (vrijblijvend) benaderd worden voor een vrijwilligerstaak? Ja / nee

Zo ja, waar ligt uw belangstelling?

Bestuur / commissiewerk / kantine / rijden van teams / public relations / evenementen / materiaal

overig:..................................................


Tafeltennis

De hoofdsport van NSV is tafeltennis. We spelen in diverse klassen van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) Afdeling Midden. Het is mogelijk om 3 proeftrainingen te volgen, daarna kun je besluiten om lid te worden van NSV. Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

 

Voetbal

NSV heeft een voetbalteam dat meedoet aan toernooien en wedstrijden. Houd ons nieuws in de gaten voor al onze voetbalactiviteiten!

TeamNSV

Kantine

Dankzij onze mooie locatie in een verbouwde boerderij, hebben wij een gezellige open sfeer. De kantine is direct toegankelijk tijdens het sporten. Bij onze kantine kunt u makkelijk de tafeltenniswedstrijden bekijken vanaf onze zithoek.